Út. Čvn 28th, 2022

Celkem 25 milionů během pěti let, s takovou částkou mohou počítat středočeští profesionální hasiči. Zastupitelstvo schválilo navýšení příspěvku o 14,5 milionu oproti minulému pětiletému období. Navíc oproti minulým obdobím, mohou s touto částkou profesionální hasičské sbory Středočeského kraje počítat již nyní.

Středočeský kraj mění způsob financování profesionálních hasičských sborů. Kraje majípodle zákona přispívat na financování potřeb hasičského záchranného sboru.  „Každý rok 5 milionů po dobu pěti let, oproti období 2017–2021 jde o výrazné navýšení našeho příspěvku. Smlouvou na 5 let navíc chceme hasičským záchranným sborům poskytnout záruku jisté podpory,“ vysvětluje hejtmanka Petra Pecková.

Počínaje rokem 2022 tak HZS Středočeského kraje dostane z krajského rozpočtu každoročně 5 milionů korun po dobu pěti let. Peníze jsou určené na investice, například na požární techniku, dopravní automobily, vybavení nutné k zásahům všeho druhu, jak u požárů, tak u přírodních živlů.

„Že si záchranné složky naši podporu zaslouží, o tom nikdo nepochybuje. Jsem ráda, že krajští zastupitelé podpořili navýšení příspěvku, a navíc záruku pravidelné částky po dobu pěti let. Oproti minulým obdobím si tak hasiči budou moci lépe plánovat své výdaje a investice. Hasičům patří náš velký dík a já jsem ráda, že tímto příspěvkem, byť není nikterak závratný, své poděkování můžeme dát najevo,“ uzavřela hejtmanka.

Příspěvek, který Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje schválilo Zastupitelstvo kraje, je určen na financování jeho potřeb k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany po dobu 5 let počínaje 1. 1. 2022 ve výši 5 milionu korun ročně, tj. celkem 25 milionu korun za dané období.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.