Ne. Kvě 22nd, 2022

Celkem 20 milionů z krajského rozpočtu získají poskytovatelé akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje, kteří požádali o dotaci z Programu 2021 – Zdravotnictví. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé. Program je určen výhradně pro poskytovatele, které nezřizuje či nezakládá kraj.

V programu je alokováno celkem 25 milionů korun a o peníze mohli žádat poskytovatelé akutní lůžkové péče minimálně v oboru vnitřní lékařství. „Občany a pacienty obvykle nezajímá, kdo nemocnici provozuje, ale zajímá je kvalita péče. Proto se od začátku našeho působení na kraji snažíme co nejvíce komunikovat se všemi zařízeními a hledáme cesty, jak přispět k lepším podmínkám pro pacienty i pro personál. Chtěli jsme najít způsob, jak transparentně pomáhat i jiným než krajským zařízením. A tak jsme přišli s konkrétně definovaným programem určeným právě pro soukromé či městské nemocnice. Přišlo celkem 11 žádostí, což znamená, že se do programu přihlásili všichni oprávnění žadatelé poskytující péči na území Středočeského kraje,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Požadované částky se pohybují od jednoho do dvou milionů korun. Poskytovatelé akutní lůžkové péče nejčastěji žádali o příspěvek na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení. 

Dotace pro nemocnice schválily koaliční kluby, program naopak nepodpořili přítomní zastupitelé za ANO.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.