So. Čvn 25th, 2022

Rada kraje na dnešním zasedání schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Jeho cílem je zlepšení podmínek při zajišťování bezpečnosti v kraji. Prioritou je vyřešení vybavenosti a zázemí pro zefektivnění výkonu služby pořádkové policie, zásahové jednotky a dopravní policie Středočeského kraje.

„Zajištění optimálních podmínek pro bezpečnostní a záchranné složky je pro kraj prioritou, protože bezpečí našich občanů je to, o co jde především. Chceme více policistů v ulicích a chceme, aby měli odpovídající vybavení a neodcházeli z kraje jen proto, že se jim nedostává podpory,“ říká ke schválenému memorandu hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

S ohledem na zvyšující se požadavky na kvalitu profesní připravenosti bezpečnostních složek, deklarují účastníci memoranda společný cíl. Tím je spolupráce na zvyšování nadstandardu ve výcviku policejních složek a v základní přípravě a řešení problému moderního materiálně-technického dovybavení a zázemí, s kvalitním technologickým vybavením pro zefektivnění výkonu služby pořádkové policie, zásahové jednotky a dopravní policie Středočeského kraje. Současně se kraj společně s policií zaměří na výchovu k prevenci ve spolupráci se školami.

„Kromě toho budeme společně hledat jakékoliv další cesty, kterými bychom zajistili pokles trestné činnosti. Ostatně memorandum je jen jedním z kroků, které přitom podnikáme.  Například v říjnu zastupitelstvo na naše doporučení schválilo finanční dar právě Policii ČR. Darované 4 miliony korun mají pomoci policii s pořízením bezpilotních dronů a zaměřovací a zpracovatelské techniky, kterou využije dopravní policie při ohledání míst dopravních nehod nebo při pátrání,“ dodává hejtmanka Pecková.

Středočeský kraj se na základě memoranda také zavazuje pro naplnění sjednané spolupráce každý rok formou finančního daru podporovat rozpočet Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje. Výše bude schvalována zastupitelstvem samostatně vždy pro daný rok.

K podpisu memoranda dojde v nejbližší možné době.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.