So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby není levnou záležitostí. V letošním roce město získá krajskou dotaci ve výši tři miliony korun.

Jedním ze středisek příspěvkové organizace Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS) je také Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba. Záchytná stanice funguje v běžném režimu v pátek a sobotu od 20.00 do 8.00 s tím, že od 1. dubna bude provoz rozšířen ještě o čtvrtek. Stejně jako v minulých letech bude zajištěna služba také v případě konání akcí, při kterých lze předpokládat větší výskyt osob narušujících veřejný pořádek pod vlivem alkoholu.

„Město Příbram je jedním z mála měst, kde je záchytná stanice provozována. To znamená, že neslouží primárně pouze Příbramanům, ale také přespolním, kteří jsou přiváženi. Provoz bychom těžko mohli financovat bez dotačních prostředků od Středočeského kraje. Ten pro letošní rok poskytl dotaci ve výši 3 miliony korun, což zajistí základní provoz služby,“ uvedl starosta Jan Konvalinka s tím, že pro rok 2021 činila dotace 2 580 000 korun.

V roce 2021 „využilo“ služeb záchytné stanice 156 osob, z toho bylo 23 žen. Celkově se jednalo o 14 záchytů méně než v roce 2020.

Z přehledu plateb vyplývá, že za „pobyt“ v roce 2021 zaplatilo 32 % klientů, 6 % provedlo částečnou úhradu a se dvěma procenty klientů byla uzavřena dohoda o splátkách. Všem, kteří mají dluh vůči CSZS z poplatku za pobyt na záchytné stanici a nemají dohodu o splátkách, byla odeslána upomínka a předžalobní výzva.

V případě, že je platba provedena do sedmi dnů od záchytu, vyjde „nocleh“ na 2 500 Kč, v případě pozdější úhrady je to již 3 500 Kč.

Kontaktní číslo pro příjem klientů v provozní době Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je 773 775 889.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.