Ne. Čvn 26th, 2022

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj nabízí obcím pomocnou ruku v případě zájmu o posouzení připravených návrhů místních nařízení či vyhlášek, a to ještě před schválením příslušným orgánem obce. Tento krok tak přispěje k zamezení věcných či formálních pochybeních ve vydávaných nařízeních obcí. K zavedení této možnosti dochází v reakci na vytvoření centrálního veřejně přístupného informačního systému.

Na základě vytvoření informačního systému s názvem „Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů“ nabízí Krajský úřad v rámci své metodické činnosti obcím možnost zasílat k posouzení připravené návrhy nařízení ještě před jejich schválením příslušným orgánem obce. Tento postup může zamezit věcným i formálním pochybením ve vydávaných nařízeních obcí. S návrhy nařízení je možné se obracet na Ing. Alenu Gaňovou, oddělení přestupků a správních agend Odboru legislativně právní a krajský živnostenský úřad, tel. 974 827 694, e-mail: ganova@kr-s.cz.

Ve Sbírce se zveřejňují pouze vydané právní předpisy, které již byly schválené zastupitelstvem nebo radou. Do Sbírky se však nikdy nevkládají koncepty právních předpisů před jejich schválením příslušným orgánem obce.

Vyhlášení právního předpisu (obecně závazné vyhlášky, nařízení) ve Sbírce bude podmínkou jeho platnosti, to znamená, že právní předpis, který nebude zveřejněn ve Sbírce, se nestane součástí platného právního řádu. Zároveň územní samosprávné celky a dotčené správní úřady jsou povinny vkládat do Sbírky i platné a účinné právní předpisy, které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o Sbírce, a to nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. nejpozději do 31. 12. 2024).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.