Po. Kvě 23rd, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ -Mládež ve Středočeském kraji chce studovat ve svém regionu, volbu školy i povolání nejčastěji konzultuje s rodinou a více než třetina žáků základních škol chce získat vysokoškolské vzdělání. Vyplývá to z výzkumu profesní volby žáků škol na území Středočeského kraje, do kterého se zapojilo 162 základních a 96 krajem zřizovaných středních škol. Celkový počet odpovědí získaných dotazníkovým šetřením se blíží 10 000. Průzkum se uskutečnil v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje“.

„Je to vůbec poprvé, kdy se Středočeský kraj v takové míře pokoušel zjistit, o jaké profese a obory je zájem, jaké mají žáci preference, jestli hraje roli vzdálenost školy od bydliště a podobně. Výsledky jsou zajímavé a poslouží nám mimo jiné pro další koncepční činnost ve školství,“ uvedl krajský radní pro oblast školství a vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Základní školy

Při realizaci výzkumu profesní volby žáků 8. a 9. ročníků základních škol na území Středočeského kraje bylo ve školním roce 2020/2021 hodnoceno celkem 6751 odpovědí od žáků ze 162 škol. Soubor odpovědí je z hlediska pohlaví respondenta a ročníku vyvážený. Mezi zajímavá zjištění patří například to, že téměř dvě třetiny žáků chtějí studovat odborný maturitní obor, méně než pětina respondentů míří na gymnázium. Více než pětina chce získat v rámci středního vzdělání výuční list a pouze 2 % žáků nepředpokládají dosažení středního studia zakončeného maturitou nebo výučním listem,“ uvedl radní Vácha. Více než třetina žáků (36 %) by chtěla v budoucnu získat vysokoškolské vzdělání. Téměř polovina žáků (48 %) žáků chce získat maturitu, 16 % preferuje výuční list. Výběr dalšího studia více než poloviny žáků (56 %) ovlivňují jejich zájmy a koníčky. Velký vliv sehrává také doporučení rodiny (33 %) a dobrá dopravní dostupnost školy (24 %).

Z výsledků šetření mimo jiné vyplývá, že na základních školách je velký prostor pro aktivity kariérového poradenství směrem k relevantním informacím o dalším studiu ve vazbě na volbu vhodného povolání. Podle výsledků se žáci nyní nejčastěji radí s rodiči, častěji s matkou než s otcem.

Střední školy

Při realizaci výzkumu vývoje profesní orientace žáků oborů středního studia ve školním roce 2020/2021 na školách zřízených Středočeským krajem bylo hodnoceno celkem 2 979 odpovědí žáků z 96 středních škol, z nichž bylo 53,2 % žen a 46,8 % mužů. Polovinu respondentů (49,3 %) představují žáci odborných maturitních oborů, více než čtvrtina respondentů (27,9 %) studovala gymnázium, nejméně zastoupeni jsou žáci učebních oborů (22,2 %) a praktických škol (0,6 %). Z oborového pohledu jsou nejčetněji zastoupeni žáci gymnázií (27,9 %), následují obory z oblasti Ekonomika a administrativa (9,1 %) a obory ve skupině Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (7,4 %).

Z výzkumu vyplynulo, že ženy preferují povolání v oblastech Zdravotnictví a sociální péče; Vzdělávání a výzkum, muži preferují především oblasti Technika, průmysl a stavebnictví; Informační a komunikační technologie. Průměrná výše očekávaného „hrubého výdělku “ po jednom roce praxe je 29 421 Kč. Muži očekávají průměrný výdělek ve výši 32 627 Kč, ženy výdělek nižší v hodnotě 26 596 Kč. Při výběru konkrétní práce je pro ženy nejpodstatnější zajímavá a smysluplná pracovní náplň nebo možnost sladění pracovního a osobního života. Muži upřednostňují spíše vysoký výdělek a kariérní růst.

Téměř třetina žáků plánuje do budoucna kombinaci studia vysoké nebo vyšší odborné školy s prací. Čtvrtina žáků chce rovnou nastoupit do práce. Skoro tři čtvrtiny respondentů chtějí být v budoucnu zaměstnány, pětina zvažuje soukromé podnikání. Dvě pětiny zájemců o další studium preferují studium v kraji nebo mimo kraj, ale v dostupnosti pro každodenní dojíždění. Další studium pouze v rámci kraje upřednostňuje šestina žáků. Nejvíce respondentů by rádo pracovalo v kraji nebo v dostupnosti bydliště pro každodenní dojíždění.

Školy získaly od žáků celkovou průměrnou známku v hodnotě 2,3. Téměř třetina respondentů by si v případě možnosti zvolila studium zcela jiného oboru středního studia. Nejčastěji uváděnými důvody kladného hodnocení školy je dobrý přístup učitelů a jejich výukové metody či její dobrá dopravní dostupnost. Přístup nebo výukové metody učitelů dominují ale také mezi důvody záporného hodnocení. Dále jsou žáci nespokojeni s nedostatečným nebo zastaralým vybavením školy nebo nedostatky v přípravě na praxi nebo další studium. Velká část respondentů by na základě vlastní zkušenosti zvýšila rozsah praktické přípravy přímo na pracovištích zaměstnavatelů, pětina žáků by rozsah této praxe zvýšila významně.

Výzkum přinesl mnoho zajímavých informací, s kterými je potřeba pracovat. Zpětná vazba je důležitá a když chceme úspěšné a moderní školy a úspěšné žáky, musíme udělat maximum pro to, abychom jim zajistili dobré podmínky. Směřujeme k tomu například tím, že investujeme desítky milionů korun do lepšího vybavení, finančně podporujeme projekty a také obory, o který je malý zájem, a přitom jsou na trhu práce vyhledávané. A souvisí s tím i nepopulární optimalizace, bez které se ale na špičku ve vzdělávání nedostaneme,“ uzavřel Milan Vácha.

Z důvodu zajištění pokračování časové řady plánuje kraj realizaci tohoto šetření opět ve školním roce 2022/2023.

Přílohy:

Výzkum profesní orientace ZŠ Středočeský kraj 2021

Výzkum profesní orientace SŠ Středočeský kraj 2021

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.