Út. Čvn 28th, 2022

Dle Krajské hygienická stanice Středočeského kraje je v přírodním koupališti Nový rybník podezření na výskyt parazitů, způsobujících cerkariovou dermatitidu. Výsledky posledních pravidelných odběrů vody byly v pořádku, situace se nyní intenzivně řeší.

„Přestože pro udržení kvality vody v Nováku děláme vše možné, stále jsou tu faktory, které nejsme schopni ovlivnit, v tomto případě je to výskyt kachen a dalšího vodního ptactva,“ říka Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram. V minulých letech došlo v rámci zkvalitnění vody k vypuštění a odbahnění celého rybníka, došlo k rekonstrukci obou kalníků, bylo vybudováno litorální pásmo a voda je pravidelně monitorována. „Poslední vzorky vody vyšly dobře, voda byla čistá a vhodná ke koupání,“ komentuje Slaba s tím, že celou situaci nyní intenzivně řeší. Problém s parazity tohoto typu způsobuje převážně vodní ptactvo. Ptáci parazity do vody zanesou a díky plžům se potom dále vyvíjejí. „Bohužel, kachny se na Nováku vyskytují běžně a v hojném počtu, teď jsou tu navíc také labutě. S tím jednoduše nejsme schopni nic dělat. Navíc lidé stále, přes všechny prosby, kachny na Nováku krmí, čímž se situace jen zhoršuje,“ vysvětluje Slaba. Druhým problémem, který negativně ovlivňuje kvalitu vody je dle Slaby také přítok vody z Fialova rybníku. „Přestože voda z Fialáku jde do Nováku přes dva kalníky, ani tak nejsme schopni zachytit všechny nečistoty, zejména v době přívalových dešťů,“ říká Slaba.

Obecně ke zhoršování kvality vody přispívají také vysoké teploty a velké množství koupajících se návštěvníků. „V uplynulém tropickém týdnu, kdy návštěvnost byla enormně vysoká, dostala voda v Nováku opravdu zabrat,“ říká Slaba.

Cerkariová dermatitida je parazitární onemocnění kůže, které vzniká při koupání ve volné přírodě a které je způsobeno parazitickými motolicemi, a to pouze jedním z jejich vývojových stádií (cerkariemi). Při kontaktu s kůží člověka cerkárie proniknou do kůže, kde však nejsou schopny přežívat a hynou. Na kůži se objevuje zarudnutí, otok, tvoří se skvrny doprovázené silným svěděním. Kožní projevy se objeví za 12 – 24 hodin po pobytu ve vodě, a to pouze na částech těla, které přišly do styku s infikovanou vodou. Po několika dnech příznaky vymizí. Onemocnění se nepřenáší mezilidským kontaktem.

Vzhledem k této skutečnosti se v současné době nedoporučuje využívat přírodní koupaliště Nový rybník ke koupání. Pokud ke kontaktu s vodou dojde, návštěvník by se měl neprodleně osprchovat čistou vodou.

Miroslava Poláková, SZM Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.