So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Ve středu byla svolána koordinační schůzka, na které se za přítomnosti zástupců institucí a spolků jednalo o potřebách a postupech v oblasti pomoci ukrajinským občanům přicházejícím do našeho regionu.

Zmíněné schůzky se kromě zástupců města a jeho odborů účastnily také neziskové organizace, Centrum pro integraci cizinců, zástupci Policie ČR – Odbor cizinecké policie či zástupci Úřadu práce. Tyto instituce jsou prvními, se kterými je potřeba po příchodu do republiky navázat kontakty.

„Obyvatelé Ukrajiny se po příchodu na naše území musí hlásit na Oddělení cizinecké policie. Tuto informaci sice většina příchozích má, ale přesto je třeba ji stále opakovat, neboť jde hlavně o vydání povolení k pobytu a možnosti žádat o vízum. Velice důležité informace zazněly od zástupců příbramské pobočky Úřadu práce. Kromě informací o možnosti dávek a podpory či hledání zaměstnání, tedy úkonů, které je možné učinit pouze s pracovníky Úřadu práce, jsme získali informace, že se připravuje zákon, ve kterém budou obsaženy všechny kroky, které úřad může příchozím nabídnout. Zároveň díky této schůzce mohu odpovědět na časté dotazy v oblasti ubytování – v rámci zmíněného připravovaného zákona se uvažuje o podpoře občanů, kteří ukrajinské rodiny ubytovávají ve svých objektech,“ uvedl po schůzce starosta Jan Konvalinka a dodal, že v nejbližších dnech bude připraven informativní materiál, který přinese potřebné informace, postupy a kontakty navázané přímo na náš region: „Celorepublikově je celá řada centrálních kontaktních materiálů, pro nás je důležité, aby se příchozí i ti, kteří pomoc nabízejí, dokázali orientovat přímo v našich podmínkách.“

Tématem první koordinační schůzky byly aktuální potřeby, mezi které patří také školství, tedy možnosti dětských skupin, mateřských a základních škol. „Město ještě dnes povede jednání s řediteli školských zařízení, kdy bude třeba zajistit speciální třídy pro ukrajinské děti. Zde je třeba zmínit také jazykové bariéry, je potřeba zajišťovat překladatele a jazykové kurzy. V tomto okamžiku jistě není od věci vyzvat všechny, kteří by v této oblasti mohli pomoci,“ zmínil starosta Konvalinka, přičemž dodal, že jazykové kurzy jsou řešeny také Úřadem práce a dalšími.

Koordinační schůzka přinesla řadu odpovědí, ale i dalších otázek a témat k řešení. Jde například o možnost finanční podpory prostřednictvím transparentního účtu, nebo o přerozdělování veřejné materiální sbírky. „Dnešní setkání bylo přínosné. Došlo k propojení řady organizací a odborů města, byla zodpovězena a vysvětlena řada otázek, a především vzešla řada úkolů a potřeb, o nichž budeme postupně v návaznosti na jejich řešení informovat. Úplným závěrem velice děkuji všem, kteří přikládají ruku k dílu, ať jde o organizace či jednotlivce, každá pomoc se počítá. Zároveň bych rád dodal, že k materiální sbírce vyhlášené městem Příbram se připojila řada okolních obcí. Děkuji,“ dodal Jan Konvalinka.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.