St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Vedení města chystá vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Příbrami. Rozhodla o tom rada města na březnovém jednání.

Vedení města se na jednání rady seznámilo s informací o o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka a uložila připravit na další jednání rady města vyhlášení konkursního řízení dle školského zákona na obsazení této pracovní pozice.

Tato základní umělecká škola vznikla v roce 1991 administrativním rozdělením dvou budov jedné školy na dva samostatné subjekty. Od roku 1996 byla rozhodnutím Školského úřadu Příbram zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s plánovanou kapacitou 430 žáků a od května 2007 byl novou zřizovací listinou změněn název školy na Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram.

Škola má také své externí pracoviště na adrese Dlouhá 163, kde probíhá výuka hudební nauky, hudebního oboru, literárně-dramatického oboru a výtvarného oboru. Od školního roku 2020-2021 má škola navýšenou kapacitu na 575 žáků. na škole se vyučuje taneční obor, literárně-dramatický obor, hudební obor a výtvarný obor.

Více se o škole dozvíte na odkazu: https://www.zusantoninadvoraka.cz

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.