Ne. Kvě 22nd, 2022

Ubytovny jsou častým tématem kritiky. Problémy v okolí ubytoven se město snaží řešit dlouhodobě, vzorem mohou být zkušenosti z ostatních měst.

V úterý 27. července navštívil příbramský starosta Jan Konvalinka primátora města Kladna Mgr. Milana Volfa (Volba pro Kladno). Během krátkého setkání spolu řešili zejména problémy s nepřizpůsobivými obyvateli ubytoven a vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón. Sedmdesátitisícové Kladno má v dané oblasti bohaté zkušenosti, které jsou pro Příbram, coby pro město, které je na samém počátku řešení problematiky, velmi cenné.

Na území města Příbram je celkem dvanáct ubytoven, z nichž pouze jedna je provozovaná samotným městem. Ostatní ubytovny jsou v soukromém vlastnictví. Stížnosti z řad obyvatel v okolí některých ubytoven se týkají především nadměrného hluku, nepořádku v okolí, rušení nočního klidu či ničení majetku.

„Razantní postup kladenského magistrátu vůči existenci vyloučených lokalit a tzv. obchodu s chudobou na mne zapůsobil. Z jednání s panem primátorem jsem si odnesl řadu konkrétních rad a postupů. Nelze říci, že by situace v Příbrami byla úplně stejná, nicméně v zásadních obrysech lze vysledovat podobnosti,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Vyhlášení bezdoplatkových zón je z pohledu legislativy něco jako obecné stanovení pravidel pro konkrétní oblast – podobně jako třeba územní plán nebo zásady územního rozvoje. Pro město Příbram připadá možnost vyhlášení bezdoplatkových zón jako jedno z řešení problémů s chováním obyvatel ubytoven.

Zavedení bezdoplatkových zón neznamená odejmutí dávek pomoci hmotné nouze (doplatku na bydlení) stávajícím nájemníkům ubytoven, kteří ho již pobírají. Řešení by se dotklo nově příchozích žadatelů, kterým by doplatek na bydlení v této zóně již nebyl přiznán. Bezdoplatkové zóny se nedotknou zařízení se zaregistrovanou pobytovou sociální službou, jako jsou například azylové domy či domovy pro seniory.

„Musíme si přiznat, že někteří obyvatelé ubytoven bohužel nejsou schopni v rámci sousedského soužití fungovat jako běžní občané města. Dostupné nástroje veřejné moci bývají dost často neúčinné. Velký úkol stojí nyní před provozovateli ubytoven, kteří mají v rukou nejsilnější „páky“ k tomu, aby nepřizpůsobivé osoby buď naučili slušnému chování, nebo se s nimi rozloučili. Pokud budou problémy s ubytovnami přetrvávat, půjde Příbram podobnou cestou, kterou se vydalo Kladno,“ doplnil starosta.

Připomeňme, že toto setkání při řešení problematiky ubytoven nebylo první. V nedávné době se uskutečnila schůzka s jedním z provozovatelů ubytoven, na které byly dohodnuty kroky, kterými provozovatel „usměrní“ problémy ve svých zařízeních.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.