Út. Čvn 28th, 2022

Spolupráci škol, místních akčních skupin (MAS), příspěvkových a neziskových organizací, vzdělávacích center a zaměstnavatelů – to všechno řeší projektový záměr Středočeského kraje nazvaný „KAP – krajské akční plánování ve Středočeském kraji II“. Radní jej dnes schválili včetně spolufinancování a předfinancování.

Projektový záměr Středočeského kraje je zaměřený na strategické plánování v oblasti vzdělávání. Podporuje spolupráci různých subjektů, které se věnují vzdělávání, rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů. „Chceme podpořit společné plánování a sdílení aktivit ve Středočeském kraji. Projekt propojuje zřizovatele, školy a ostatní aktéry ve vzdělávání. Klade důraz i na aktivity, které vedou k rozvoji dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Věnuje se také vytváření podmínek pro distanční vzdělávání,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Milan Vácha (STAN).

Celkový rozpočet projektu je bezmála 12 milionů korun. Zhruba 600 000 korun zaplatí Středočeský kraj v rámci spolufinancování a dalších 3 756 000 korun poskytne v rámci předfinancování v případě realizace projektu. Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání by měla činit téměř 11,3 milionů korun.

„Smyslem krajských akčních plánů vzdělávání je systémové zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání, sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem, což probíhá například v rámci worskshopů, a byl bych rád, aby k tomu sloužila i online ředitelna, což je de-facto sdílené prostředí, kde si mezi sebou budou moci ředitelé vyměňovat zkušenosti a příklady dobré praxe. Rovněž se budeme snažit o rozvoj funkčních partnerství mezi školami, neziskovými organizacemi a zaměstnavateli,“ doplnil radní Vácha.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.