Út. Čvn 28th, 2022

Obyvatele ulice Na Leštině a dalších přilehlých ulic trápí nefunkční dešťová kanalizace, která nestačí i při sebemenším dešti pobrat vodu přitékající z luk u Fantovy louky.

Právě na křižovatce s ulicí Na Stezce, Bytízská a Na Leštině vyvěrá při sebemenším dešti proud vody z Fantovy louky a jelikož to kanály dešťové kanalizace nepoberou teče voda z kopce do Bytízské ulice a dále do sklepů a garáží některých domů.

Ve sklepích voda, ze silnice potok a laguna vody. Bez holínek nemáte šanci“, uvedla naší redakci jedna z obyvatelek této ulice. Obyvatelé některých domů v této ulici jsou už bezradní a přáli by si nějaké rychlé řešení této tristní situace, která není nová a trvá několik let.

Bohužel žádné rychlé řešení zřejmě neexistuje, město sice plánuje už několik let výměnu kanalizace, ale teprve na jednom s posledních jednání rady města došlo k zadání zpracování projektové dokumentace. Tu má provést společnost GREGOR-projekt invest, s.r.o. za celkovou částku 695 tisíc korun bez DPH. Projekt má řešit výměnu kanalizační stoky včetně nevyhovujících přípojek, výměnu vodovodního řadu včetně uzávěrů vody, nevyhovujících přípojek a hydrantu, výměnu podzemního a nadzemního vedení veřejného osvětlení, navržení parkovacích stání pro osobní automobily, umístění polozapuštěných kontejnerů na tříděný odpad, výměnu konstrukčních vrstev a povrchů komunikace pro pěší a pro automobilovou dopravu, návrh cyklostezky a terénní úpravy, popř, osazení mobiliáře.

Jak ale praxe v Příbrami ukazuje, od zpracování projektové dokumentace je k samotné realizaci ještě daleko. Přitom o problému s kanalizací v této lokalitě se už diskutovalo od roku 2018, kdy se bývalý starosta Jindřich Vařeka v rámci svého předvolebního tažení setkával na veřejných schůzích s občany i této ulice a sliboval. Tehdy se diskutovalo o zjednosměrnění ulice Na Leštině a právě nevyhovující kanalizaci. Teď máme rok 2021 a teprve se začíná projektovat. Kdy se tedy obyvatelé dočkají realizace? Zřejmě v nejbližší době to nebude a tak se budou muset zatím s touto situací smířit a připravit se na to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.