Ne. Čvn 26th, 2022

Pokračují práce na výstavbě kanalizace a obnovy vodovodní sítě v příbramské osadě Lazec. Práce začaly v průběhu měsíce března a jak to u těchto velkých staveb bývá neobejdou se bez takzvaných víceprací.

V průběhu stavby se zjistilo, že v úseku provádění splaškové kanalizace mezi šachtami ŠZ1 — 2.7 a ŠZ1 — 2.6 stojí v blízkosti trasy kanalizace vzrostlý dub letní. Strom zasahuje svým kořenovým systémem do navržené trasy splaškové kanalizace. Z důvodu co nejmenšího poškození jeho kořenového systému byl zvolen jako nejšetrnější prostup kanalizace tímto prostorem řízený protlak. V důsledku toho se rozšířil předmět díla a navýšila se cena zhruba o 260 tisíc s DPH

Na svém posledním červencovém jednání rada města schválila další takzvané vícepráce (tedy provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení akce) ve výši zhruba 3,9 milionů Kč s DPH

Celkově tedy zatím práce vyjdou na 73.032.191,38 Kč s DPH navýšení je tedy více jak 4 miliony korun. Na akci město čerpá dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 13,4 milionů korun.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.