Po. Čvn 27th, 2022

PŘÍBRAM – V říjnu začaly práce na vyměněně vodohospodářských sítí v Milínské ulici jejichž jedna větev také zasahuje do dolní části v Dlouhé ulici. Práce se však zkomplikovali a díky tomu došlo k prodloužení termínu dokončení a také prodražení celé stavby.

Na začátku října byla zahájena první etapa stavby „Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, která se aktuálně týká spodní části Dlouhé ulice. V polovičce října se vyskytly komplikace, které stavbu na určitou dobu zastavili.

Co se vlastně stalo popisuje starosta města: „Po započetí provádění výkopových prací a hloubení výkopu pro obnažení kanalizační stoky v Dlouhé ulici bylo zjištěno, že v hloubce od 2 m je podloží nestálé a dochází k sesuvu zeminy do výkopu. Projektantem bylo navrženo použít pažení, které v této situaci bylo nedostatečné a z důvodu zabezpečení ochrany zdraví pracovníků byly práce pozastaveny. Kromě toho bylo zjištěno, že kanalizační stoku kříží teplovodní kolektor zhotovený z vyzděných cihel“, konstatoval starosta Jan Konvalinka

V době pracovní nečinnosti na stavbě se tak zorganizovala pracovní schůzku se zástupci Příbramské teplárny a domluvil se postup při rozebírání kolektoru a zabezpečení teplovodního vedení tak, aby nedošlo k přerušení dodávky tepla ke koncovým zákazníkům. Dále se proběhla pracovní schůzku s projektantem, geologem, statikem, stavebním dozorem, zástupci investora a rozhodovalo se o dalším postupu zabezpečení pracovní rýhy výkopu a navrhl se další postup včetně návrhu víceprací. Na prosincovém jednání rady města byly tyto vícepráce (4 023 926,56 Kč s DPH) schváleny a mohlo se pokračovat ve stavbě.

V letošním roce práce na výměně vodohospodářských sítí v Dlouhé ulici započaly v pondělí 3. ledna s předpokládaným ukončením do konce února 2022. S ohledem na počasí se může doba výměny kanalizační stoky prodloužit„, uvedl k možnému termínu dokončení starosta Jan Konvalinka.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.