St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – V Hornickém muzeu Příbram probíhá několik vzdělávacích programů, které jsou vedeny odbornými pracovníky či lektory. Programy jsou určeny zejména pro školy a budou probíhat v průběhu celého roku.

Na programy je potřeba se předem objednat. K objednání kontaktujte naši muzejní pedagožku, pokud není u programu, o který máte zájem, uveden jiný lektor. Jana Fialová, tel. 725 776 433, fialova-j@muzeum-pribram.cz

Vzdělávací programy v Hornickém muzeu Příbram:

S havířem na šichtu

Program seznamuje děti s každodenností hornické činnosti na Příbramsku před 150 lety. Děti si v roli horníka projdou jeho trasu do práce. Součástí programu je jízda povrchovým důlním vláčkem.

1. stupeň ZŠ; 60 minut;  Cena: 40 Kč

Místo konání: Ševčinský důl, nám. Hynka Kličky 293, Příbram

Termíny: duben – červen

Montánní průzkum dolu Vojtěch nebo Prokopské štoly

Základní seznámení s podzemím prostřednictví historie, geologie, ale také našich smyslů. Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení do podzemí (chlad, mokro) a vlastní baterku pro bližší zkoumání.

1. stupeň ZŠ;  60 minut; Cena: 40 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: březen – červen

Historické hry a hračky

V prostředí hornického domku se děti seznámí s historickými hrami a hračkami, které si vyzkouší a zkusí o nich co nejvíce zjistit.

1. – 2. třída ZŠ; 60 min; Cena: 40 Kč

Místo konání: Hornický domek,

Havířská 105, Příbram

Termíny:  květen – červen

Vycházka po Březových Horách

Historická procházka po Březových Horách přibližující město a život místních v 2.pol.19.stol. Primárně je vycházka určena pro příbramské školy.

3. – 6. třída ZŠ; 90 minut; Cena: 30 Kč

Místo setkání: Březové Hory, náměstí J. A. Alise

Termíny: září, říjen; březen – červen

Textilní dílna. Nosil pračlověk košili?

Praktická dílna s povídáním o textilu v historii. Dozvíte se, jak a z čeho se získával materiál pro výrobu textilu, jak se zpracovával a také si některé textilní techniky vyzkoušíte.

MŠ – starší předškolní věk, 1. stupeň ZŠ; 90 minut; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: květen – červen 2022

Jídlo a pití v minulosti

Vhled do historie stravování od pravěku do novověku.

ZŠ, SŠ; 60 min; Cena: 40 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Lektor: V. Machačová, tel. 725 867 005

Archeologem snadno a rychle

 Během programu se děti dozví, kdo je to archeolog a co dělá. Samy se na chvíli stanou archeology při výzkumu, kdy si „vykopou a určí“ vlastní nálezy.

1. stupeň ZŠ; 90 minut; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Termíny: celoročně

Rostliny kolem nás – a pozor na jedy!

Společně se zamyslíme nad významem rostlin na Zemi a nad dalšími otázkami: Kdo je to botanik? Co je herbář? Mohou být rostliny nebezpečné a proč? Ukážeme si některé přírodní jedy, jejich užitek, ale také nebezpečí.

1. stupeň ZŠ; 90 min; Cena: 50 Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum, důl Anna, Husova ul., Příbram

Lektor: L. Trunečková, tel. 775 309 019

Termíny: celoročně

O muzeu

V první části programu se děti zábavným způsobem seznámí s muzeem jako institucí. V druhé části si povíme o práci  jednoho z muzejních odborníků (výběr záleží na vyučujícím): botaničky, zoologa, geologa a něco z jeho práce si  vyzkoušíme. Program probíhá v exteriéru Ševčinského dolu.

1. stupeň ZŠ; 90 min; Cena: 50 Kč

Místo konání: Ševčinský důl, nám. Hynka Kličky 293, Příbram

Termíny: duben – červen

Vzdělávací programy v pobočce Skanzen Vysoký Chlume

Na návštěvě v pohádce

Děti navštíví v doprovodu Hloupého Honzy, Popelky a Princezny ze mlejna dvě chalupy a mlýn, který uvidí i v chodu. Vyzkouší si jednoduché činnosti a seznámí se s termíny pec, černá kuchyně a mlýnské kolo.

MŠ, 1. a 2. střída ZŠ, 60 minut, 50 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 733 371 546

Jak se staví chalupa

Žáci se seznámí se základními materiály a nástroji používanými v lidovém stavitelství a zjistí, jak vypadaly jednotlivé místnosti roubené chalupy. Součástí programu je i ukázka řezání prken na historickém katru.

3. – 6. třída ZŠ, 60 minut, 50 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 733 371 546

Malovaný nábytek

Program kombinuje prohlídku interiérů skanzenu a výtvarnou dílnu zaměřenou na různé aspekty lidového malovaného nábytku.

5. – 7. třída ZŠ, 80 minut, 80 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 607 963 459

Skicujeme ve skanzenu

Výtvarná dílna zahrnující kresbu tužkou, fixou a malbu vodovkami v plenéru, doprovázená výkladem k lidové architektuře.

7. – 9. třída ZŠ, 80 minut, 80 Kč

Místo konání: Skanzen Vysoký Chlumec

duben – červen, rezervace na tel. 733 371 546

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.