St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Vedení města připravuje několik investic v budově Kulturního domu v Příbrami, informovalo o tom vedení města na poslední tiskové konferenci. Jednat se má o rekonstrukci elektro rozvodny, umístění fotovoltaických panelů na střechu budovy a také dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci Malé scény.

Ve spolupráci se společností ČEZ připravujeme instalaci fotovoltalických panelů na střechu budovy divadla. V přípravě je také rekonstrukce elektro rozvodny a je finalizovaná dokumentace na rekonstrukci Malé scény v divadle, uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Dokončení projektové dokumentace na Malou scénu se mírně komplikuje jak popsal místostarosta města. „Odevzdání celkové projektové dokumentace očekáváme na konci května, zde došlo k prodloužení ze zdravotních důvodů projektanta a také díky zdlouhavému jednání s památkáři, kde musí být jednotlivé kroky, které navrhuje projektant neustále potvrzovány“, uvedl místostarosta Martin Buršík.

Po dokončení celé projektové dokumentace Malé scény to ještě jednou půjde ke schválení památkářům a až následně po tom budou moci být zahájeny další kroky k realizaci, jako například stavební řízení a vyhlášení soutěže.

Rekonstrukce Malé scény by podle prvních odhadů mohla vyjít na 30 milionů korun a letos se určitě realizovat nebude. „Sice si nejsme úplně jistí zda k realizaci rekonstrukce Malé scény přistoupíme, vzhledem k objemu finančních prostředků, nicméně jsme rádi, že se podaří dotáhnout alespoň projektovou dokumentaci a že se v případě dostatku finančních prostředků k tomu může kdykoliv přistoupit“, uvedl starosta města Jan Konvalinka a pokračoval: “Zkrátka chceme to mít připravené až k tomu nastane vhodná doba, aby se mohlo začít s realizací bez zbytečných průtahů“, uvedl starosta.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.