Pá. Kvě 27th, 2022

PŘÍBRAM -Pro letošní rok je naplánována rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách. V současné době je vypsána veřejná zakázka na stavební práce.

Rekonstrukce Prokopské ulice má proběhnout v letošním roce a předpokládaná hodnota je stanovena dle projektové dokumentace na 36 milionů korun bez DPH. „Tuto velmi důležitou zakázku soutěžíme prostřednictvím Dynamického nákupního systému na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací. Zavedení Dynamického nákupního systému se nám osvědčuje v několika oblastech, zakázky jsou soutěženy rychleji a mnohdy také výhodněji,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka.

V rámci připravované rekonstrukce dojde k obnově kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek, vybudování plynovodu, výměně veřejného osvětlení, vybudování polozapuštěných kontejnerů, likvidaci starého horkovodu. Opraveny budou komunikace a chodníky, které mají získat svoji původní historickou podobu. Vytěžené stávající kamenné obruby a kostky budou znovu použity k pokládce, město tak uplatňuje prvky cirkulární ekonomiky.

„Při realizaci je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zásadnímu omezení obslužnosti lokality, aby byl zajištěn přístup vozidel IZS či svoz TKO. Důraz je také kladen na opatření k omezení prašnosti, hlučnosti a vibrací v průběhu stavby. Zakázku chceme realizovat s maximální citlivostí vůči březohorským občanům,“ dodal starosta Konvalinka.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

Zde video reportáž na toto téma:

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.