Út. Čvn 28th, 2022

Zřizovatelem Domu dětí a mládeže v Příbrami je Středočeský kraj, jehož vedení nedávno oslovilo město Příbram k jednání o možném záměru převedení Domu dětí a mládeže pod město Příbram, tedy aby se zřizovatelem tohoto subjektu stalo samo město. Na svém zářijovém jednání tuto možnost projednala rada města a shledala tento záměr za nerealizovatelný a vyslovila s ním nesouhlas.

Podle vedení města je podle platné legislativy o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, tj. zřizuje základní školu /školy (nebo je povinna zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí) a dále primárně zřizuje mateřské školy, mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a zařízení školního stravování. Dále může zřizovat kromě jiného i školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Naproti tomu kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj zřizuje příslušné organizace (v případě zájmového vzdělávání jsou to školská zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo jiné i Dům dětí a mládeže Příbram. Zřizovatelská funkce kraje vůči DDM je tedy v naprostém souladu s legislativou.

Z výše uvedeného důvodu Rada města Příbram shledává záměr Středočeského kraje za nerealizovatelný a nevyslovuje s ním souhlas“ , naší redakci potvrdil rozhodnutí rady, starosta Jan Konavlinka.

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Příbram je školské zařízení pro zájmovou činnost a vzdělávání, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Jeho posláním je motivovat, podporovat a vést děti a mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem pracovníků. Celoročně organizuje pro všechny věkové kategorie (včetně dospělých a seniorů) pravidelné zájmové kroužky, semináře a řadu dalších akcí – a to nejen v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách, ale také o sobotách, nedělích a během všech prázdnin.

Dům dětí a mládeže například nabízí rybářský kroužek ,hraní na kytaru, florbal, doučování dětí v angličtině nebo přípravu dětí na maturitu s tohoto jazyka. Dále šachový kroužek, sebeobranu, sportovní tanec a mnoho dalších. V domově dětí a mládeže také na působí například divadelní společnost Zalezlíci či taneční skupina Zářící ženy. Všechny aktivity najdete na webových stránkách : https://www.ddmpribram.cz

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.