Út. Čvn 28th, 2022

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2021 budou zahájeny v sobotu 7. srpna v areálu barokní roubené fary v Dolní Krupé nedaleko Mnichova Hradiště, která je pobočkou Muzea Mladoboleslavska.

„Jsem rád, že se Dny lidové architektury letos konají právě v areálu fary v Dolní Krupé. Jde o unikátně zachovanou památku, jejíž záchrana trvala dlouhá léta. Pro objekt se našlo nové využití, Muzeum Mladoboleslavska tady pořádá výstavy a akce. Pro letošní sezónu připravilo výstavu věnovanou zaniklým obcím v okolí Ralska, a také upravili a vybavili nově i prostory v přízemí fary – původní farní kancelář a archiv, kuchyň a byt farské hospodyně a také bývalou černou kuchyni a spíž,“ uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci). Středočeský kraj chce podle jeho slov pokračovat v obnově areálu, takže opravy se dočkají i přiléhající hospodářské budovy.

Součástí dopoledního programu Dnů lidové architektury od 11.00 hod. bude v Dolní Krupé představení mapy „Putování za stavbami lidové architektury ve Středočeském kraji“ a materiálu „Putování za lidovými stavbami Bělska.“ Rozmanitý kulturní program bude probíhat od 10.00 do 18.00 hodin a jeho součástí budou například vystoupení folklorních tanečních souborů Furiant a Kominíček, komentovaná prohlídka kostela sv. Václava ve 14.00 hod., či ukázky tradičních řemesel v podání sdružení Tradiční řemesla Ptáčtí. Po celý den budou volně přístupné výstavy „Selské brány na Mladoboleslavsku“, „Zaniklé obce kolem Ralska“, expozice „Život na venkovské faře“ a samozřejmě interiér samotné fary. Připravena jsou i poučně zábavná zastavení, která krásu lidové architektury přiblíží dětem i dospělým a jistě mnohé inspirují k osobní návštěvě míst s dochovanými památkami lidové architektury. To vše s živou hudbou a možností občerstvení.

Co jsou Dny lidové architektury?

Jejich cílem a smyslem je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství, které je i přes značný úbytek v údobí od druhé světové války dosud stále početnou a důležitou složkou venkovské zástavby – ať už jde o drobné roubené chalupy, rozlehlé selské grunty či zděné usedlosti a domy, mlýny, sýpky, hospodářské, technické a sakrální stavby nebo i celá venkovská sídla se zachovalou půdorysnou a prostorovou skladbou. Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí a často přímo ztotožněný s pocitem domova.

Dny lidové architektury proto nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví. Přáním pořadatelů je, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Středočeský kraj se rozhodl postupně představit zájemcům v rámci Dnů lidové architektury pestré bohatství vesnického stavitelství na svém území. V uplynulých letech se uskutečnila slavnostní zahájení s tematicky zaměřeným doprovodným programem příspěvkových organizacích Kraje, respektive ve specializovaných pracovištích muzeí, zaměřených na záchranu a prezentaci lidových vesnických staveb. Pořadí jednotlivých Dnů lidové architektury Středočeského kraje bylo následující: 2017 – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (Hornické muzeum v Příbrami), 2018 – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem (Polabské muzeum v Poděbradech), 2019 – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (Regionální muzeum Mělník), 2020 – Muzeum lidových staveb v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně). V rámci těchto akcí byly zároveň vydány drobné publikace dokumentující vesnickou stavební kulturu příslušné oblasti a v roce 2020 prezentována kniha „Lidové stavby Středočeského kraje“.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.