So. Kvě 28th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v neděli rozhodla o zrušení plánovaného zastupitelstva Středočeského kraje, které se mělo konat dnes 31. ledna 2022. Důvodem je skutečnost, že jednání zastupitelstva nebylo svoláno v souladu se zákonem o krajích, kdy Krajský úřad nezveřejnil informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu.

„Informace o připravovaném jednání zastupitelstva byla zveřejněna v desetidenní lhůtě pouze elektronickou formou na webových stránkách Středočeského kraje, ovšem v sekci SAMOSPRÁVA, tedy v jiné části, než se nachází úřední deska. Tato skutečnost by mohla znemožnit řádné informování veřejnosti o místě a konání zastupitelstva v dostatečném předstihu, současně by se takovou informaci nedozvěděli například ti, kteří odebírají informační kanály právě a pouze z úřední desky Středočeského kraje,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška.

Zastupitelstvo Středočeského kraje bude opakovaně svoláno v souladu se zákonem v nejbližším možném termínu, tedy 14. února 2022.

Na jednání zastupitelstva je naplánováno několik klíčových bodů. Jedním z nich je volba nového radního pro oblast silniční dopravy a nového statutárního náměstka hejtmanky po rezignaci Martina Kupky (ODS), který na funkce rezignoval minulý týden. Vzhledem ke jmenování ministrem dopravy byl tento krok dopředu avizován. Kromě toho mají zastupitelé schvalovat také dalších pět Fondů Středočeského kraje, z nichž bude možné čerpat přes 100 milionů korun. Konkrétně jde o Fond cyklistické infrastruktury, Fond na podporu výsadby stromů, Fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury a Humanitární fond pro oblast zdravotnictví.

„Nikdy bych nepřipustila, aby projednání takto zásadních bodů mohlo být jakkoliv zpochybnitelné. I když podle dřívější praxe a stanovisek by nemuselo takto svolané zasedání být neplatné, existují v tomto směru rozhodnutí jen pro obce. My jsme kraj. Je pro mě prvořadé, aby veřejnost největšího kraje byla informována řádným způsobem. Proto trvám na tom, aby úřad své pochybení napravil tím, že bude vyhlášen bezchybně nový, co nejrychlejší termín jednání Zastupitelstva. Samozřejmě jsme vyrozuměli všechny zastupitele, aby se zítra mohli věnovat jiné náplni práce a nedorazili marně na jednání. Chyby se dějí, lidé nejsou neomylní. Ale nesmíme dopustit, aby taková základní povinnost ovlivňovala další konání zastupitelů,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.