Út. Čvn 28th, 2022

Dnes od 18 do 22 hodin se v Hornickém muzeu Příbram uskuteční populární Muzejní noc. Ta nabídne noční jízdy důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší jámě březohorského rudního revíru (1600 m), prohlídky vybraných expozic a rovněž návštěvníkům přinese možnost setkat se s odbornými pracovníky a pohovořit s nimi o jejich bádání, o sbírkových předmětech a dalších tématech. Program večera se nachází níže (zeleně označený text je možné rozkliknout a přečíst si podrobnosti).

Ševčinský důl

18:00 – 20:00 setkání s historičkou PhDr. Lenkou Blažkovou, Ph.D. v sokolovně

18:00 – 22:00 voskařské pracoviště s ukázkou vybraných druhů svící a litím voskových obětin. Do 20:00 s historičkou PhDr. Lenkou Blažkovou, Ph.D.

18:00 – 20:00 setkání s muzejní pedagožkou Mgr. Janou Fialovou a aktivity pro děti ve venkovním areálu.

18:00 – 20:30 jízdy hornickým vláčkem

18:00 – 21:00 setkání s geologem Mgr. Pavlem Škáchou, Ph.D. v mineralogické expozici. Určování minerálů (přineste své vlastní minerály k určení!), historie dolování, hledání minerálů v dolech a na haldách, analyzování minerálů, popisování nových minerálů pro svět.

18:00 – 22:00 šachetní budova – otevřeno k individuálním prohlídkám

20:30 – 21:30 prohlídky hornického domku vedené historičkou PhDr. Lenkou Blažkovou, Ph.D.

Důl Anna

18:00 – 22:00 jízdy důlním vláčkem a prohlídky podzemí (Wasserlauf a Jánský důl) – rezervace přijímáme od 15. 6. na čísle 318 630 149

18:30 – 21:30 setkání s konzervátorem Antonínem Švecem u parního těžního stroje

19:00 – 21:00 setkání s archeoložkou Mgr. Veronikou Machačovou a botanikem RNDr. Rudolfem Hlaváčkem v kulturně vzdělávacím centru, promítání

20:30 – 21:30 setkání s muzejní pedagožkou Mgr. Janou Fialovou a aktivity pro děti ve venkovním areálu.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.