Út. Čvn 28th, 2022

Foto z denní činnosti ve stacionáři. Foto: Charita Příbram

Denní stacionář je jednou ze služeb, které nabízí Charita Příbram. V letošním roce si připomíná deset let od založení, ke kterému došlo v červenci 2011.

Letošní rok se pro Charitu Příbram nese ve znamení oslav. Jejich hlavním bodem byl na konci června slavnostní oběd v restauraci Šalanda, na kterém se sešli bývalí i současní klienti, pracovníci a dobrovolníci, kteří se za dekádu fungování stacionáře nějakým způsobem zapsali do jeho historie. Na programu byla kromě oběda o třech chodech také hudba v podání kapely Petr Novák Revival. Po čase odloučení byl oběd skvělou příležitostí klienty poctít a poděkovat za mnohdy dlouholetou věrnost, ale hlavně se opět potkat, pobýt ve společnosti a zavzpomínat.

Prvního července – na den přesně deset let od otevření denního stacionáře – se pak konala velká mše u příležitosti tohoto výročí. Na konci měsíce se také uskutečnilo setkání pracovníků a klientů Charity s představiteli města Příbram.

„Stacionář vznikl před deseti lety jako místo setkávání u nás v Charitě s lidmi, kterým pomáháme. Charita vždycky pomáhala hlavně v terénu, v domácnostech. Pak se ale ukázalo, že je dobré pomáhat i někde na naší půdě, a to byl vlastně důvod vzniku stacionáře,“ řekl Jiří Kala, ředitel Charity Příbram. Poslání denního stacionáře je po celou dobu stejné. Slouží jako místo setkávání a péče o osoby se sníženou soběstačností – nejčastěji o seniory a lidi s tělesným nebo mentálním postižením.

Pro klienty je připravován takový program, aby docházelo k rozvoji jejich dovedností, trénování paměti a celkové aktivizaci. Ve stacionáři proto hrajeme hry, čteme, cvičíme, vyrábíme, pečeme, zpíváme, luštíme křížovky a vyrážíme na procházky a malé výlety. Charita Příbram spolupracuje i s MŠ Kličkova vila a knězem, který pravidelně dochází na bohoslužby.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.