Po. Kvě 23rd, 2022

STŘEDNÍ ČECHY – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) letos v únoru či nejpozději v březnu vyhlásí výzvu pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů.

Konkrétně budou z připravované výzvy (MPO) podpořeny buď rekonstrukce, nebo demolice a výstavby budov. Podpora se dále vztahuje i na projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití je první připravovanou výzvou komponenty 2.8. Národního plánu obnovy. Následovat budou i výzvy pro další dva podprogramy Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI) a Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI). Připravenost projektů bude hlavním kritériem výběru a podmínkou jejich schválení u všech uvedených podprogramů. S přípravou projektů by tak zájemci o dotace neměli otálet.“ uvedl Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Více informací o plánu obnovy je k dispozici na tomto odkazu: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice | Národní plán obnovy (planobnovycr.cz).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň uvítá od měst, obcí a krajů informaci, zda se na jejich území nachází lokalita, která by byla vhodná pro získání podpory z tohoto programu. Dotazník, který je dostupný online, je určen pro vedení samospráv anebo osoby odpovědné za problematiku územního či regionálního rozvoje. Lze jej vyplnit anonymně, ale pokud budou na konci dotazníku kontaktní údaje, MPO samo dotyčného kontaktuje v případě, že projekt bude vyhodnocen jako vhodný pro financování z Národního plánu obnovy. Vyplnit dotazník lze na tomto odkazu: https://www.surveymonkey.com/r/MPO_NPO_brownfields

Se žádostí o konzultace i ohledně dalších dvou podprogramů komponenty 2.8. Národního plánu obnovy (Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI) a Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)) se mohou města a obce obrátit na níže uvedené kontakty: brownfieldy@czechinvest.orgpraha@czechinvest.org nebo riha@kr-s.cz.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.