So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Charita Příbram působí od roku 1991. Žije v úzkém propojení s mariánským poutním místem Svatá Hora, kde také oslavila 30. výročí svého založení. Děkovnou mši svatou celebroval arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Celou baziliku Nanebevzetí Panny Marie naplnila atmosféra radosti a vděčnosti. 

Slavnosti se zúčastnily zakladatelky Charity Příbram, dnes devadesátnice, Marie Šmídová a Marie Hlinovská. „Začínaly jako dobrovolnice. Dnes máme více než 50 zaměstnanců, profesionální sociální a zdravotní služby nejen pro seniory a nemocné. Máme co slavit a za co být vděčni,“ uvedl Jiří Kala, ředitel Charity Příbram. 

Jeho poděkování mířilo nejen zakladatelkám, ale i všem současným pracovníkům příbramské Charity. Ocenil také spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Arcidiecézní charitou Praha a kongregací redemptoristů ze Svaté Hory. Kardinál Dominik Duka povzbudil přítomné charitní pracovníky v jejich službě: „Na kříži nám Bůh ukázal sílu skutečné lásky. Láska, to nejsou pouhé emoce. Láska, to je síla v nás, síla být věrný, být s druhým a být pro druhého. Právě vaše služba je nejlepším lékem proti všem blouznivým ideologiím dneška naplňujícím člověka prázdnotou a absencí smyslu života.“ 

Otec kardinál ocenil vytrvalost, s jakou Charita pomáhá v době koronaviru: „Největší těžkosti přináší pandemie lidem starým a opuštěným. Vaše přítomnost a vaše podaná ruka v podobě ošetření, péče či blízkosti, to je naplňování skutečné lásky. A tak vám chci poděkovat a vyjádřit podporu. Bez vaší služby by církev nebyla opravdovou církví. Myslím především tu církev, která si myslí, že se zachrání tím, že bude schůzovat, dělat předpisy a kongresy. Nikoli. Je to právě charitní služba, být s druhým a pro druhého, která naplňuje poslání pravé církve. Také proto Panna Marie říká ´já, služebnice´. Proto se Kristus nazýval ´služebníkem Božím´. Láska bez služby nemůže existovat.“ 

Za působením Charity Příbram se ohlédl rektor kláštera redemptoristů na Svaté Hoře P. David Horáček: „Za těch 30 let je to spousta dobrých a nádherných skutků, které Pán Bůh dokáže ocenit skrz úsměvy a poděkování těch, ke kterým přicházíte. Jsme rádi, že Charita v Příbrami funguje a že funguje dobře. Do budoucna doufám, že tady s námi budete i dál, přeji vám vše dobré do dalších let.“ 

Charita Příbram pečuje o nemocné a seniory prostřednictvím terénních služeb (domácí zdravotní péče, pečovatelské a odlehčovací služby) a také v denním stacionáři. Podporuje sociálně slabé rodiny při řešení tíživých životních situací například v oblasti bydlení, ztráty zaměstnání nebo finančních problémů. Pro děti ze sociálně slabých rodin organizuje letní tábory. Každoročně se pomoc příbramské Charity dostane k bezmála tisícovce seniorů, nemocných a lidí v nouzi. 

Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.