Ne. Čvn 26th, 2022

Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitálu a okolí zazní 24. prosince v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, dále 26. prosince v kostele sv. Jana Nepomuckého na rožmitálském náměstí a také 1. ledna v bohutínském kostele.

Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání zpěváků a hudebníků z Rožmitála a okolí zazní 24. prosince ve 22 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále při mši svaté o vigilii slavnosti Narození Páně, která je každoročně obětována za Jakuba Jana Rybu a jeho rodinu. Česká mše vánoční zde zaznívá jako doprovod půlnoční bohoslužby, k níž byla samotným Jakubem Janem Rybou v roce 1796 zkomponována. Je prováděna na autentickém kůru starorožmitálského kostela, na původních varhanách, na něž autor jako zdejší regenschori hrával v létech 1788–1815. Na svátek sv. Štěpána 26. prosince zazní Česká mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Rybyv 17 hodin v městském kostele sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále beze mše svaté jako duchovní koncert se zpěvem koled na závěr. Na Nový rok zazní také při mši svaté o slavnosti Matky Boží Panny Marie ve 14 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Bohutíně.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.