St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Byla zahájena dlouho očekávaná architektonická soutěž na revitalizaci náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Návrhy mohou odborníci, splňující podmínky účasti v soutěži, předkládat do 31. května 2022. Kompletní soutěžní podmínky jsou k dispozici na internetovém profilu zadavatele

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace a oživení a proměna tohoto náměstí na důstojný prostor, který bude odpovídat významu tohoto prostoru a historickému kontextu původní hornické osady Březové Hory.

V oblasti dopravního uspořádání by soutěžní návrhy měly kromě jiného řešit rozšíření chodníků pro umístění předzahrádek a zeleně, uspořádání parkovacích míst pro turisty, rezidenty a návštěvníky (včetně parkovacích míst K+R pro výstup školáků) nebo propojení plánované cyklotrasy z ulice Mariánská do ulice Třemošenská.K požadavkům památkové péče patří například to, aby se socha sv. Jana Nepomuckého znovu stala dominantou náměstí, aby bylo rehabilitováno stromořadí hlohů před hlavním průčelím školy nebo aby byla obnovena historická podoba kamenné mozaiky na chodníku kolem kostela. Pro tři nejlepší soutěžní návrhy jsou stanoveny peněžní ceny.

Návrhy mohou odborníci, splňující podmínky účasti v soutěži, předkládat do 31. května 2022. Kompletní soutěžní podmínky jsou k dispozici na internetovém profilu zadavatele (město Příbram) na portálu NEN: https://nen.nipez.cz/…/ZakladniInformaceOZadavacimPostu…

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.