Út. Čvn 28th, 2022


Do redakce nám přišel názor krajského a městského zastupitele Antonína Schejbala na některá vyjádření okolo v našem městě rezonující události, demolici tří budov na Václavském náměstí v Příbrami.

Probíhající demolice trojice historických budov v horní části Václavského náměstí vzbudila emoce a vyvolala vášnivé debaty. Pan radní Vařeka se ve svém videu poměrně neskromně označil za mecenáše, zatímco své názorové oponenty označil za teroristy, fanatiky nebo dokonce nepřátele lidu. Tento způsob jednání považuji za přinejmenším nevkusný a arogantní.
Slovníková definice slova terorismus, kterou nalezneme na stránkách Ministerstva vnitra, zní takto: „Terorismus lze definovat jako plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“ Opravdu tato definice sedí na občany města Příbrami s rozdílným pohledem na věc, než má pan radní?
Označování občanů projevujících svůj názor za teroristy bývá zpravidla doménou totalitních režimů. Nebývá výjimkou, že v nesvobodných režimech končí tzv. „teroristé“ za své názory ve vězení, nebo dokonce na popravišti.
K údělu politiků ve vyspělé demokratické společnosti kritika veřejností prostě patří. Veřejný činitel by měl být schopný kritiku unést, aniž by občany města označoval termíny, které jsou typické spíše pro propagandu v diktátorských režimech. Omluva od pana radního je tedy dle mého názoru rozhodně na místě.

Antonín Schejbal

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.