So. Kvě 28th, 2022

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Spolky a společenské organizace mohou žádost o dotaci na svoji činnost do konce února. Město jejich činnost podporuje dlouhodobě a ročně na jejich podporu vydá více jak 360 tisíc korun.

Připomínám, že do konce února 2022 mohou společenské organizace žádat stejně jako každý rok o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Rožmitál pod Třemšínem. Žádost je stejná jako v minulých letech a formulář žádosti najdou organizace na webových stránkách města“, uvedl radní Aleš Haluska

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků a žádost naleznete ZDE nebo také v sekci Městský úřad – Formuláře.

Cílem příspěvku je podpora aktivit, směřujících k udržitelnosti a rozvoji kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálních služeb, sociálně-zdravotní oblasti a dalších neziskových aktivit, určených pro děti, mládež, dospělé a seniory. Zájmem města je v maximální možné míře podporovat posilování občanské společnosti, všech veřejně prospěšných společenských aktivit a vytváření přirozených vazeb mezi obyvateli.

„Žadatelem o finanční příspěvek z rozpočtu města Rožmitál p. Tř. může být občanské sdružení, fyzická či právnická osoba, působící v oblasti kultury, sportu, výchovy a vzdělávání, sociálně-zdravotní oblasti, zájmové a společenské činnosti, přičemž nesmí být založena za účelem zisku“, doplnil Aleš Haluska

Řádně vyplněnou žádost, včetně povinných příloh, buď zašlete na adresu: Město Rožmitál p. Tř., finanční odbor, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál p. Tř. (rozhodující je razítko podací pošty) nebo odevzdáte přímo na podatelně MěÚ Rožmitál p. Tř., nejpozději však do 28. 2. 2022. Žádosti s pozdějším datem nebudou brány v úvahu.

Tento systém podpory spolků a organizací vznikl, už v roce 2011 za značného přispění tehdejšího místostarosty a dnešního starosty města Pavla Bártla. Ročně vydá město ze svého rozpočtu na podporu spolkům něco kolem 360 000 korun. Za jedenáct let tedy jde o miliony korun, které město na podporu spolků vynaložilo“, uvedl k historii dotací pro spolky Aleš Haluska.

Podle Halusky byla a je podpora spolků a organizací pro vedení města vždy velice důležitá. Zejména pokud se jedná o podporu činnosti mládeže.

Pro mě osobně je podpora spolků a organizací srdeční záležitost, jelikož sám sem dlouhou řadu let členem rybářské organizace. Peníze, které do spolků přijdou, jsou podle mě smysluplně investovanými prostředky“, uvedl radní města Aleš Haluska

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.