Po. Čvn 27th, 2022

Středočeští zastupitelé schválili rozdělení dotací z Fondu pro životní prostředí a zemědělství. Alokováno v něm bylo celkem 23 milionů korun a byly určeny v rámci vyhlášeného tematického zadání na podporu projektů stavby a rekonstrukci rybníků i malých vodních nádrží, revitalizaci i budování dešťových kanalizací a vodních tůní.

O dotace se mohli žadatelé ucházet v termínu od 6. do 20. dubna. Všechny žádosti doručené na krajský úřad byly překontrolovány pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství. Žádosti o dotace, které neprošly formální kontrolou, tzn., že nebyly podány řádně, neodpovídaly pravidlům Programu 2021 nebo nebyly přes výzvu v řádném termínu doplněny, byly z dotačního řízení vyřazeny.

Celkem bylo podáno 34 žádostí v celkové hodnotě 27 961 218 korun. „Následně členové hodnotící komise žádosti hodnotili prostřednictvím internetové aplikace podle hodnotících kritérií schválených v Programu 2021. Pořadí žadatelů bylo sestaveno podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu a v druhé úrovni podle data a času elektronického podání žádosti,“ popsala průběh hodnocení žádostí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Upřesnila také, že převis žádostí činil cca 4,1 milionu korun a uspokojeno tak vzhledem k výši alokovaných prostředků nemohlo být šest žádostí.

Celkem doporučila hodnotící komise k přidělení dotace následujících 28 žádostí v celkovém objemu 23 097 738 korun.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.