Ne. Čvn 26th, 2022

Dlouho očekávané finanční prostředky, které posílí odměňování pracovníků sociálních služeb jsou na cestě. Ve čtvrtek 10. června radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) totiž předložil Radě kraje ke schválení rozdělení dotace do oblasti sociálních služeb v celkové výši 176,3 milionu. „Tyto finanční prostředky půjdou do navýšení platů a mezd a na dofinancování chybějících prostředků za zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích služeb. Jsou určené pro pracovníky v přímé péči, a to i na odměny, včetně sociálního a zdravotního pojištění, poskytovatelů sociálních služeb,“ upřesnil Martin Hrabánek. Navržené rozdělení dotace musí ještě schválit zastupitelé kraje.

Toto mimořádné dotační řízení pro dofinancování oblasti sociálních služeb vyhlásil Středočeský kraj v březnu tohoto roku. Rozděleny budou peníze, které jsou vyčleněné ze státního rozpočtu a které kraj v rámci dotačního řízení administruje. Právě jeho prostřednictvím se mohou dostat ke konečným adresátům – k poskytovatelům sociálních služeb a poté k jejich zaměstnancům a dalšímu personálu.

„Celkem došlo v řádném termínu na krajský úřad 392 žádostí. Jejich hodnocení a následné rozdělení dotace probíhalo nediskriminačním a transparentním způsobem v souladu se všemi schválenými dokumenty dotačního řízení,“ komentovala průběh vyhodnocování žádostí vedou odboru sociálních věcí Pavla Karmelitová.

S úspěšnými žadateli bude, po schválení rozdělení dotací zastupitelstvem kraje, uzavřen Dodatek k veřejné smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby v roce 2021. „Přidělené finanční prostředky budou vyplaceny jednorázově ve výši 100 % do 30 dnů po oboustranném podpisu Dodatku ke smlouvě,“ závěrem upřesnil radní Martin Hrabánek.

Zdroj: Středočeský kraj

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.